เที่ยวกาแฟช่วงออกดอก

Blog

มหัศจรรย์นะ ที่กาแฟออกดอกสีขาว

มหัศจรรย์นะ ที่กาแฟออกดอกสีขาวๆสวย เมื่อได้รับ “ ฝนแรก “ 🌱กาแฟออกดอกช่วงราวๆเดือน เมษายน-พฤษภาคม ภายใต้เงื่อนไขได้รับฝนแรก #เที่ยวกาแฟช่วงออกดอก มีเสน่ห์อีกไปแบบครับ

- READ MORE