ดื่มกาแฟหนึ่งถ้วย

Blog

ดื่มกาแฟหนึ่งถ้วย ช่วยดูแลต้นไม้

🌿กาแฟอะราบิก้า ที่ระดับความสูง 800-1,400 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ให้สารกาแฟที่มีคุณภาพ และต้องมีไม้ใหญ่ไม้ร่มเงาด้วยจึงจะให้ผลผลิต 🌱กาแฟจึงเป็นพืชที่ดูแลป่า กาแฟอะราบิก้าจึงรักษ์โลก กาแฟอะราบิก้าแทบไม่ต้องใช้สารหรือปุ๋ยเ

- READ MORE