มิถุนายน 21, 2020

Blog

Peaberry ทำไมจึงเป็นของดี ที่ธรรมชาติจัดสรร

ผลเชอรี่ของกาแฟทั่วไปจะมี2เมล็ดใน1ผล แต่มีผลเชอรี่บางส่วนที่จะสมบูรณ์เพียง1เมล็ด นั่นทำให้สารอาหารที่ไปสะสมในเมล็ดนั้นสูงกว่าเมล็ดทั่วไป เราเรียกว่า Peaberry ซึ่งตัวเมล็ดจะมีลักษณะกลมเล็กสชาติที่ดี บอดี้หนักกว่า

- READ MORE