🧑🏻‍🌾👩‍🌾ด้วยความตั้งใจให้ “ดรายโพเสส” 🔆จากม่อนจอง🦌ออกมาดีที่สุด จึงเก็บเชอรี่ที่สุกฉ่ำ

🧑🏻‍🌾👩‍🌾ด้วยความตั้งใจให้ “ดรายโพเสส” 🔆จากม่อนจอง🦌ออกมาดีที่สุด จึงเก็บเชอรี่ที่สุกฉ่ำ

🧑🏻‍🌾👩‍🌾ด้วยความตั้งใจให้ “ดรายโพเสส” 🔆จากม่อนจอง🦌ออกมาดีที่สุด จึงเก็บเชอรี่ที่สุกฉ่ำ
เราค่อนข้างโชคดีที่กาแฟเราอยู่บนดอยที่สูง กาแฟจึงสุกช้ามีเวลาสะสมน้ำตาลนาน ⏰ บอดี้จึงเด่น

RELATED POSTS