🌲กาแฟจากดอยม่อนจอง ปีนี้สุกช้า

🌲กาแฟจากดอยม่อนจอง ปีนี้สุกช้า

🌲กาแฟจากดอยม่อนจอง ปีนี้สุกช้า
#กาแฟสุกช้า สะสมอาหารได้ดีกว่า บอดี้หนักกว่า
ดอยอื่นเริ่มเก็บเชอรี่ ดอยเรายังไม่เริ่มเก็บ

RELATED POSTS