🌱กาแฟอะราบิก้า เป็นพืชอาศัยแดด🌤รำไรเพียง🌲 40-60 %

🌱กาแฟอะราบิก้า เป็นพืชอาศัยแดด🌤รำไรเพียง🌲 40-60 %

🌱กาแฟอะราบิก้า เป็นพืชอาศัยแดด🌤รำไรเพียง🌲 40-60 %
กาแฟที่ปลูกฝั่งตะวันออกของสันเขา 🏔จะได้รับแสงแดดในช่วงเช้า ส่วนช่วงบ่ายอาศัยร่มบังจากเงาของภูเขา
#ช่วงเช้าปากใบเปิดเต็มที่ สังเคราะห์แสงได้เต็มที่ สะสมสารอาหารได้ดี ตอนบ่ายอุณหภูมิสูง ปากใบเริ่มปิด พืชเริ่มลดการสังเคราะห์แสงลดลง

RELATED POSTS