เลือกใช้เมล็ดกาแฟที่กระบวนการคุณภาพ

เลือกใช้เมล็ดกาแฟที่กระบวนการคุณภาพ

🌱 กาแฟปีนี้สุกช้า แต่ก็เริ่มเก็บผลเชอรี่แล้วบ้างในสวนที่ได้รับฝนแรกเร็ว

🌞 กาแฟคุณภาพ ตากกะลาที่อุณหภูมิไม่เกิน 48 C (อุณหภูมิที่สูงเกิน 50 C ทำให้โครงสร้างทางเคมีในเมล็ดกาแฟเสียหาย)

#เลือกใช้เมล็ดกาแฟที่กระบวนการคุณภาพ จะได้รสชาด(Flavour) ความเปรี้ยว(Acidity)และกลิ่น(Aroma) ที่ดีครับ

RELATED POSTS