เลือกดื่มกาแฟ ที่กรรมวิธีไม่เริดหรู แต่ใส่ใจทั้งคนทั้งป่า

เลือกดื่มกาแฟ ที่กรรมวิธีไม่เริดหรู แต่ใส่ใจทั้งคนทั้งป่า

»จะดีไหม ถ้า¿กาแฟที่เราดื่ม มาจากชาวบ้านที่รักการปลูกดูแลกาแฟอย่างดี ปลูกใต้ร่มเงาไม้เพื่อให้มีป่าแก่แผ่นดิน ถึงแม้ผลผลิตต่อต้นอาจจะน้อยไปสักหน่อย ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีใดๆ เพราะเป็นห่วงทั้งชีวิตตนเองและเพื่อนร่วมโลกด้วยกัน เก็บกาแฟที่สุกเต็มที่เก็บทีละเมล็ด เพื่อให้ได้กาแฟที่สมบูรณ์ เครื่องไม้เครื่องมืออาจไม่ดูหรูหราราคาแพงแต่อยู่บนพื้นฐานของความรู้ที่ถูกต้อง

 

RELATED POSTS