มหัศจรรย์นะ ที่กาแฟออกดอกสีขาว

มหัศจรรย์นะ ที่กาแฟออกดอกสีขาว

มหัศจรรย์นะ ที่กาแฟออกดอกสีขาวๆสวย เมื่อได้รับ “ ฝนแรก “

🌱กาแฟออกดอกช่วงราวๆเดือน เมษายน-พฤษภาคม ภายใต้เงื่อนไขได้รับฝนแรก

#เที่ยวกาแฟช่วงออกดอก มีเสน่ห์อีกไปแบบครับ

RELATED POSTS