บ่มกาแฟ ! มีบ่มด้วยหรอ

บ่มกาแฟ ! มีบ่มด้วยหรอ

🔅บ่ม (Aging) เพื่อให้คุณภาพดีขึ้น รสเปรี้ยวจะลดลง ความกลมกลืนของรสชาติเพิ่มขึ้น หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตจึงต้องบ่มไว้อย่างน้อย 6-8 เดือนก่อนนำไปคั่ว บางรายบ่มเป็นปี 3ปี 8ปี จึงนำมาคั่วชงให้เราดื่มในวันนี้🤫้

#กาแฟ-ผลไม้มหัศจรรย์🍃จริงๆ

RELATED POSTS