ทำไม ดอยแต่ละดอย ให้กาแฟแตกต่างกัน

ทำไม ดอยแต่ละดอย ให้กาแฟแตกต่างกัน

Öกาแฟอะราบิก้าเหมือนกัน แต่มีรสชาติและเสน่ห์ที่แตกต่างกัน

กาแฟที่ปลูกบนพื้นที่>ยิ่งสูง ยิ่งมีความชื้นสัมพัทธ์เกิน 60% ยิ่งจะสุกช้า นั่นหมายถึงการมีเวลาในการสะสมอาหารในเมล็ดกาแฟสูง

กาแฟที่ปลูกใต้ร่มเงาไม้ป่า ผลผลิตต่อไร่อาจจะต่ำ >แต่ผลเชอรี่จะสมบูรณ์กว่า ระบบนิเวศที่ดีกว่าทำให้มีสัตว์ นก แมลงที่สมดุล เกษตรกรจึงไม่ต้องกำจัดแมลงศรัตรูพืช ระบบดินก็ดีกว่าไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมี ผู้บริโภคก็ปลอดภัย

นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่อะราบิก้าเหมือนกัน แต่ราคาทำไมไม่เหมือนกัน

 

หาซื้อกาแฟจากแหล่งที่เป็นกาแฟ“คุณภาพ&เชื่อถือได้”เป็นคุณสมบัติแรก นะครับ

RELATED POSTS