ความชื้นของสารกาแฟ ต้องไม่เกิน 11%

ความชื้นของสารกาแฟ ต้องไม่เกิน 11%

🌞🍂ตากกาแฟบนลานคอนกรีต หรือ บนแคร่ไม้ไผ่รองด้วยตาข่าย เพื่อลดความชื้นในกะลากาแฟไม่ให้เกิน 11% ช่วยป้องกันราที่ก่อให้เกิดการปนเปลื้อนสารโอคลาทอกซินเอ(OTA)

#เก็บรักษาสารกาแฟ ให้ความชื้นไม่เกิน 11%

RELATED POSTS