กาแฟพิเศษ Specialty Coffee

กาแฟพิเศษ Specialty Coffee

คือกาแฟที่ให้ความสำคัญและใส่ใจกับการทำให้กาแฟนั้นๆมีคุณภาพที่ดีที่สุด

🌿ปลูกบนที่สูงที่เหมาะสม ด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์
🌿เลือกเก็บเฉพาะผลกาแฟที่สุกเต็มที่
🌿ทุกๆProcessที่พิถีพิถันเพื่อรักษาโครงสร้างทางเคมีในสารกาแฟให้คงอยู่ ทั้งความละมุน ความเปรี้ยว กลิ่นหอมอะโรม่า
☕️เลือกอายุกาแฟหลังคั่วที่ถูกต้องมาชง ระดับการคั่วที่ทำให้กาแฟได้รสและกลิ่นที่ดีที่สุด(Profile ที่เหมาะสมกับตัวกาแฟที่มี)

# Specialty Coffee แตกต่างจากกาแฟ Mass Coffee ตรงที่แต่ละพื้นที่ดอยปลูกกาแฟ จะมีอัตลักษณ์พิเศษ เฉพาะที่ ดังนั้นกาแฟพิเศษ จึงมีดีนั่นเอง

บางนิยาม กาแฟพิเศษ ต้องไม่มีdefectและมีคะแนนการคัพปิ้ง80ขึ้นไป

RELATED POSTS