กาแฟที่ดี ต้องมีรสชาดความหอมหวานของผลไม้ “Sweetness”

กาแฟที่ดี ต้องมีรสชาดความหอมหวานของผลไม้ “Sweetness”

ค่าน้ำตาลซูโครสในผลเชอรี่กาแฟที่สุกเต็มที่ อยู่ระหว่าง 12-25 Brix และจะซึมเข้าไปในเมล็ดกาแฟ

🔑 ค่อยๆเก็บกาแฟ ทีละเมล็ด(สุกเต็มที่) เพื่อให้ได้กาแฟที่คุณภาพ

 ดังนั้น เลือกกาแฟจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ว่ามีกระบวนการเก็บผลสุกเต็มที่ เก็บทีละเมล็ด แล้วเราจะพบความสุขจากการดื่ม

#Sweetness ดื่มกาแฟทั้งที เลือกจากแหล่งดี กระบวนการที่ถูกต้อง

RELATED POSTS