กาแฟจากดอยสูง เป็นผลไม้ปลอดภัย

กาแฟจากดอยสูง เป็นผลไม้ปลอดภัย

เพราะเหตุกาแฟที่ปลูกบนที่สูง สภาพอากาศหนาวเย็น จึงไม่มีโรคแมลง เกษตรกรเราจึงไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีใดๆ อีกทั้งปลูกในร่มเงาของป่า ดินจึงมีเศษใบไม้ ฮิวมัส เป็นปุ๋ยอินทรีย์อย่างดี

#ดื่มอะราบิก้าจากดอยสูง ดื่มแล้วสบายใจ ปลอดภัย

RELATED POSTS